Младежи за социална промяна и включване
Сдружение Надежда за нас - 2008
Нашият канал в YouTube https://www.facebook.com/associationhopeforus
Консултанти и експерти активно подпомагащи сдружение Надежда за нас - 2008
e-mail: office@hopeforus.net
0897/ 961- 750

ПОДКРЕПЕТЕ НИ!


IBAN BG17 FINV9150 1204 424 667 ,  BIC  FINVBGSF


 

Павлина Петрова-Тунчколл

Павлина Петрова-Тунчколл

с дългогодишен опит в изследователската работа, разработването и управлението на проекти, финансов и оперативен мениджмънт на неправителствени организации, както в България, така и в други страни от региона.

Повече за Павлина Петрова-Тунчколл >>

От 1996 до 2003 година е административен директор на Институт за пазарна икономика - София, а до 2008 година е изпълнителен директор на Институт за изследване на икономически политики в Скопие, Р. Македония, чието учредяване инициира през 2004 година. Тя е учредител и на Програма достъп до информация, Клъстер за иновативни био и еко технологии, Институт за прогресивно образование, Приятели на планината. Работи с младежи от домове за деца без родителска грижа и подпомага групи от изобретатели в подготовка и финансиране на проектните им идеи.  

Д-р Цветелина Стоянова

Д-р Цветелина Стоянова

Социолог и Управляващ Директор на фирмата Маркет Линкс.

Повече за Д-р Цветелина Стоянова >>

Агенция, предлагаща цялостно обслужване в сферата на маркетинговите и социални изследвания и консултации. Дългодишен спонсор в предоставянето на административна помощ, офис помещение и човешки ресурси, както и експертен доброволец в планиране и мениджирането в организацията "Надежда за нас-2008" 

Йорданка Ганчева

Йорданка Ганчева

Програмен директор, Форум за наблюдение и анализ на публични политики.

Повече за Йорданка Ганчева >>

  • Управление и финансов мениджмънт на неправителствени организации;
  • Подготовка, бюджетиране, управление, мониторинг и отчитане на проекти, финансирани от публични и частни донори;
  • Анализ и оценка на въздействието на законодателство, политики, програми и проекти;


Дългогодишен опит в изследователската работа, в това число анализ на бизнес средата, административни пречки пред бизнеса, лицензионни и разрешителни режим; измерване на разходите от домашното насилие; изследвания по проблемите на детската бедност и благосъстояние и др. Изследователски интереси:

Анализ на въздействието на политиките; Домашно насилие и проблеми на детската бедност и благосъстояние; Социално включване на деца и младежи от уязвими групи; Бизнес среда; Законодателни реформи; Транзакционни разходи и административни пречки пред бизнеса; Разходи за работа с правителството; Лицензионни и разрешителни режими; Законодателни и процедурни източници на корупция; Прозрачност и достъп до информация; и др. 

© 2010 - 2021, Надежда за нас-2008 е нестопанска организация за социалното подпомагане на деца в неравностойно социално положение – лишени от родителска грижа и от малцинствата.
Сайтът е създаден с подкрепата на Уеб дизайн студио Информано