Младежи за социална промяна и включване
Сдружение Надежда за нас - 2008
Нашият канал в YouTube https://www.facebook.com/associationhopeforus
Сдружение Надежда за нас 2008
За нас
За нас
За нас
За нас
e-mail: office@hopeforus.net
0897/ 961- 750

ПОДКРЕПЕТЕ НИ!


IBAN BG17 FINV9150 1204 424 667 ,  BIC  FINVBGSF


 

Сдружение ”Надежда за нас - 2008”

Повече за Сдружение ”Надежда за нас - 2008” >>

Сдружение ”Надежда за нас - 2 008” е създадено от младежи, израстващи в дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ"А.Златаров"-гр.Враца) и техни съмишленици, обединени от мисията за подпомагане развитието на деца и младежи в неравностойно положение.

В началото организацията изпълняваше проекти основно насочени към тази група - в партньорство с ДДРЛГ в гр.Враца, СУПЦ "Княз Борис I“-гр.София и ДДЛРГ "Олга Скобелева"-гр.Пловдив. За целите на тези проекти бяха разработени приложни методологии и програми – за преодоляване на психоемоционални и социални дефицити,за организирана доброволческа помощ, за провеждане на обучителни лагери сред природата. Постепенно с промяната на потребностите на своята целева група организацията се фокусира върху липсата на обучителна и трудова среда за придобиване на практически знания и умения и адаптиране към пазара на труда чрез подхода учене чрез правене.

НПО-то създаде социално предприятие за биокозметика и разработи концепция за младежки центрове за подготовка за природосъобразен живот и трудова заетост и потърси партньорства с групи и общности, които могат да предоставят социална и обучителна среда за тези практически дейности. Подготовката на еко-активисти, които да станат агентите на промяната към едно съзнателно общество, живеещо в хармония с природата е една от общите цели на кандидата и партньорите, обединени в проекта, който със синергичния ефект от взаимодействието между тях може да постигне значителна полза за цялото ни общество

  • Сдружение  Надежда за нас- 2008 е единствената гражданска организация в България, създадена от младежи от дом за деца лишени от родителски грижи и техни по-възрастни съмишленици. 

  •  Екипът на Надежда за нас-2008 е обединен от идеята за иницииране и реализиване на дейности, които подпомагат  децата и лицата в неравностойно социално положение в тяхното професионално, психо-социално, културно и здравно развитие.

  • Неправителствената организация разработва и реализира проекти и програми за социална интеграция и личностна реализация на лица от всички възрасти и етноси в Р. България.

 

 Ние се отчитаме пред вас!

 Годишни  отчети  за

 2010 / 2011г.

2012 година

2013 година 

 

© 2010 - 2021, Надежда за нас-2008 е нестопанска организация за социалното подпомагане на деца в неравностойно социално положение – лишени от родителска грижа и от малцинствата.
Сайтът е създаден с подкрепата на Уеб дизайн студио Информано