Младежи за социална промяна и включване
Сдружение Надежда за нас - 2008
Нашият канал в YouTube https://www.facebook.com/associationhopeforus
Мобилен център за работа с деца
Каузи
Каузи
Каузи
Каузи
e-mail: office@hopeforus.net
0897/ 961- 750

ПОДКРЕПЕТЕ НИ!


IBAN BG17 FINV9150 1204 424 667 ,  BIC  FINVBGSF


 

Каузи и инициативи

 

    Стипендиантка област  „Всичко искам да знам".  Програмата ще насочи по- големите деца в домовете в България , като им даде възможност да имат собствени учебни помагала, тъй като МОМН не осигурява безплатни учебни материали за учениците от 8 до 12 клас. Идеята ни е да подпомогнем младежите с помагала, за да повишат успеха си в училище и да не бъдат дискриминирани от останалите си ученици, които имат учебни пособия. За повече информация, изтеглете оттук

 

    

   „Поглед в очите...”  Програмата ще бъде насочена към деца и младежи с психически и физически увреждания в домовете за деца, лишени от родителски грижи в България, като осъществява връзки с фирми, който да подпомагат тяхното лечение и развитие.

 

 

       „И аз искам сигурна ръка...”
Идеята на програмата ни е да подпомогнем по- големите младежи и малчуганите с общуване с възрастни, които ще им дадат приятелство и финансова подкрепа, за да могат да се чувстват по-уверени като напуснат прага на институцията, в която е преминало детството им. Тази програма не е аналог на приемната грижа – възрастните ще имат ролята на приятели и съветници, на които младежите ще могат да се доверят да споделят свободно, да знаят, че този човек няма да ги изостави при нужда.

 

 

"Мобилен център за работа с деца”

  Мобилната работа с деца и младежи, настанени в специализирани институции, е търсеща и ориентирана към социалната среда концепция за консултирането им. Осъществява се в рамките на социалната педагогика и на социалната работа, като се работи в група или с индивидуални случаи. Мобилната работа с деца и младежи ще се извършва в домовете за деца, лишени от родителски грижи на територията на област Враца – град Враца, село Лик, град Роман, село Бърдарски геран, село Три кладенци.

Нашето решение за създаване на Мобилната група е продиктувано от правещото негативно впечатление на децата и младежите, трудното или деликвентното поведение на младите хора и от потребността им от определено внимание. За повече информация, изтеглете оттук

 

 

© 2010 - 2021, Надежда за нас-2008 е нестопанска организация за социалното подпомагане на деца в неравностойно социално положение – лишени от родителска грижа и от малцинствата.
Сайтът е създаден с подкрепата на Уеб дизайн студио Информано