Младежи за социална промяна и включване
Сдружение Надежда за нас - 2008
Нашият канал в YouTube https://www.facebook.com/associationhopeforus
Успешни проекти на Надежда за нас през 2010 / 2011 г.
e-mail: office@hopeforus.net
0897/ 961- 750

ПОДКРЕПЕТЕ НИ!


IBAN BG17 FINV9150 1204 424 667 ,  BIC  FINVBGSF


 

2010/2011

 

  •  Име на проекта: Програма за преодоляване на емоционални дефицити сред децата от домовете  на възраст между 7 и 12 години, осъществен с подкрепата на Тръст за гражданско общество за централна и Източна европа и  Фондация "Институт Отворено общество"- София. В рамките на проекта беше създадена и пилотирана програма за преодоляване на емоционални дефицити сред  децата от дом за деца без родителска грижа "Асен Златаров"-Враца, на възраст 7 и 12 години. Заниманията на програмата се проведоха от двама експерти и двама доброволци на група от 12-15 деца и включваха следните аспекти: опознаване на тялото; поддържане на физически и енергиен тонус; емоционално общуване-осъзнаване на  "аз-а" в процеса на комуникация; игрови ситуации и използване на методите на психодрама; арт терапия: терапия с музика, звуци, танци, цветове и форми; физически, дихателни и енергийни упражнения.   Общ бюджет 4 988 щ. д.        Приложения:  Пилотна програма       Презентация за проекта

 

  •    2011- едноседмичен - Лагер-школа по компютърни умения за деца от дом „Асен Златаров”, гр. Враца в с. Лозен, София. Със съдействието на VMware, БЧК,  младежкото БЧК и сдружение „Надежда за нас-2008”.    Основната цел на проекта е младежите да се обучат на базови компютърни умения, както и да засили тяхната мотивация и самоувереност, за да могат да продължат развитието си. В това число и оказване на първа медицинска помощ в реална среда. Финансирането е корпорaтивно от страна VMware.    Приложения:   Модулната  програма  

 

  • 2010 Проект: "Детски усмивки"- набиране на средства за летен лагер -април- май 2010. Организиране на кампания за самофинансиране чрез организиране на изложба на рисунки и картички изработени от децата от ДДЛРГ "Асен Златаров"- гр. Враца. Целева група са всички деца в дом "Асен Зларов", гр. Враца.  Общ бюджет 600 лева

 

  •  През 2010г. "Надежда за нас-2008" печели конкурс за компютърна техника на обединена българска банка, вследствие на което получи 5 настолни компютърни конфигурации, час от които са оставени за ползване от младежите на ДДЛРГ "Асен Златаров"- Враца.

 

  •    Проект: EAT - EatingAbroadTogether, Linkinghealthwiththelanguages – Да свържем езиковото обучение със здравето, финансиран в рамките на Програма за учене през целия живот, Ключова дейност 2 (KA2) Езикови многостранни проекти (135124-2007-UK-KA2-KA2MP EAT)В проекта са включени 20 училища (начална степен), по 4 от всяка от 5-те Европейски държави – Румъния, България, Холандия, Италия, Великобритания. Всяко училище е свързано с училище от една от останалите държави партньори по проекта. Координатор е Кентърбърийският Християнски Университет (Великобритания), партньор от България е Сдружение „Интегра” ( www.integra.bg), а децата от Дом „Асен Златаров” и организация „Надежда за нас - 2008” във Враца заместиха едно от училищата през втората година на проекта. Децата, учителите и възпитателите обменят полезни съвети, рецепти, информация за местни обичаи и поверия свързани с храната, както и впечатления за културните прилики и различия. Във всички държави-партньори децата проучват своите местни традиции и готварски рецепти, рисуват картини, с които да илюстрират думите и изразите, а където е възможно, са направени и аудио записи, за да се улесни заучаването на произношението. Цялата информация е събрана и преведена на всеки един от езиците на партньорите, структурирана в многоезична база данни: www.eatingabroadtogether.eu Организирани са дейности, популяризиращи здравословното хранене, насочени към местната общност: като демонстрации по готвене, проведени от местен популярен или професионален готвач. Ноември 2007 – октомври 2009.

 

  •  „Интегриране в домашна обстановка- учене на самостоятелен живот: обучение за приготвяне на храна”; с целева група деца от 16 до 18 г. с цел да се развие доброволческата нагласа и самоинициативата и да се научат сами да си приготвят храна в домашни условия и да я сервират. Период на изпълнение: Януари 2009. Източник на финансиране: Самофинансиране и с подкрепа на няколко фирми. За най- добре представил се проект бе подарена нова готварска печка, за да се мултиплицира тази добра инициатива от страна децата и сдружението.

 

  • „Да стоплим детски мечти ” – кампания за набиране на средства за Коледно тържество на децата от ДДЛРГ „Асен Златаров” – гр. Враца , период на изпълнение: декември 2009. Източник на финансиране: Организирана кампания сред фирми от гр. Враца. Цел: децата да организират сами тържеството в традиционен български стил и да бъдат запознати с празничните ритуали.
© 2010 - 2021, Надежда за нас-2008 е нестопанска организация за социалното подпомагане на деца в неравностойно социално положение – лишени от родителска грижа и от малцинствата.
Сайтът е създаден с подкрепата на Уеб дизайн студио Информано