Младежи за социална промяна и включване
Сдружение Надежда за нас - 2008
Нашият канал в YouTube https://www.facebook.com/associationhopeforus
Цели на организация Надежда за нас 2008
e-mail: office@hopeforus.net
0897/ 961- 750

ПОДКРЕПЕТЕ НИ!


IBAN BG17 FINV9150 1204 424 667 ,  BIC  FINVBGSF


 

 

Основните цели на сдружение "Надежда за нас - 2008":

1. Изработване и реализиране на програми за подпомагане на деца и лица в неравностойно социално положение, свързани с тяхното професионално, културно и здравословно развитие – което включва:

 превенция на ранното напускане на училище от деца и младежи, подлежащи на задължително обучение;

· работа с деца и младежи в областта на спорта, туризма, културата, образованието и здравословния начин на живот;

· превенция на негативните обществени явления и съдействие за преодоляване влиянието на тези явления върху личността

2. Разработване и реализация на програми за социална интеграция и личностна реализация на лица от всички възрасти и етноси в Р България чрез:

· повишаване на образователното и културното ниво на малцинства, успешното им социално интегриране и провеждане на здравно-просветна дейност;

· интеграция и реинтеграция на групите в неравностойно положение и лица с ниска квалификация чрез одобрен достъп до заетост и социални услуги, стимулиране на предприемачеството и повишаване на квалификацията;

· проучване и популяризиране опита и практиките в други страни по отношение участието на гражданите в местното самоуправление, защита правата на човека, интеграцията на хората в неравностойно социално положение, равнопоставеност на гражданите независимост от пол, възраст и етническа принадлежност, развитие на общностите.

© 2010 - 2021, Надежда за нас-2008 е нестопанска организация за социалното подпомагане на деца в неравностойно социално положение – лишени от родителска грижа и от малцинствата.
Сайтът е създаден с подкрепата на Уеб дизайн студио Информано