Младежи за социална промяна и включване
Сдружение Надежда за нас - 2008
Нашият канал в YouTube https://www.facebook.com/associationhopeforus
Видео
Видео
Видео
Видео
Видео
Видео
e-mail: office@hopeforus.net
0897/ 961- 750

ПОДКРЕПЕТЕ НИ!


IBAN BG17 FINV9150 1204 424 667 ,  BIC  FINVBGSF


 

Приемната грижа в кадър….  за две деца, които имаха нужда от спасяване- изоставяне, като сигурен подслон и защита. Филмът е посветен за приемната грижа като кадър във времето с личния пример на Д-р Цветелина Стоянова и семейството й. Като стават духовни приемни родители на тези прекрасни деца. Личният пример за екипа на Надежда за нас е водещ момент и приорите. Ние   вярваме, че първо трябва да направим добро на  някого в нужда, като свои личен пример, а след това да правим  каквито и да е проекти... Без личен пример да дадеш за социалната промяна не можеш да надскочиш към голямата промяна  в  социума.


Един съвместен филм на Сдружение Надежда за нас и софтуерната компания VMware, България с партньорството на Национален учебен център на Български червен кръст – с. Долни Лозен по проект „Компютърна лагер –школа приятели” с децата лишени от родителска грижа „Асен Златаров”-Враца. Екипът винаги е знаел, че тези лагер-школи са изключително важни за децата. Една от основните ни цели е да им помогнем да изградят модел за общуване с хора, които са извън институционалната среда, в която те се оказват изолирани. Придобитите практически умения ще повишат шансовете им за бъдеща реализация, ще им помогне да се адаптират в среда, в която техните връстници вече са придобили тези умения. Общия  бюджет на проекта   9 650 лева


Програмата за преодоляване на емоционални дефицити сред децата от домовете на възраст между 7 и 12 години, осъществен с подкрепата на Тръст за гражданско общество за централна и Източна европа и Фондация "Институт Отворено общество"- София. В рамките на проекта беше създадена и пилотирана програма за преодоляване на емоционални дефицити сред децата от дом за деца без родителска грижа "Асен Златаров"-Враца, на възраст 7 и 12 години. Заниманията на програмата се проведоха от двама експерти и двама доброволци на група от 12-15 деца и включваха следните аспекти: опознаване на тялото; поддържане на физически и енергиен тонус; емоционално общуване-осъзнаване на "аз-а" в процеса на комуникация; игрови ситуации и използване на методите на психодрама; арт терапия: терапия с музика, звуци, танци, цветове и форми; физически, дихателни и енергийни упражнения.  Общия  бюджет на проекта  е  4 988 щ. д.

 


 Деца лишени от родителски грижа от СУПЦ-  София представиха театрален спектакъл, жанр: музикъл. Театралният спектакъл се състоя на 18 май 2012  в Дома Социално учебен- професионален център "Хаджи Димитър"-София. Участия взеха около 20 актьори и зрители около 60.


 Един проект на МТСП  и ДАЗД за Европейската година в  социалното включване срещу борбата с бедността и социалното изключване. Гаврил взе участие в проекта  - част от инициативата. Той споделя, че  зависи от него  в  социалното му  включване.

© 2010 - 2021, Надежда за нас-2008 е нестопанска организация за социалното подпомагане на деца в неравностойно социално положение – лишени от родителска грижа и от малцинствата.
Сайтът е създаден с подкрепата на Уеб дизайн студио Информано