top of page
Hope for us.png

      The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. 
 

                                                             Rabindranath Tagore

През последното лято сдружение "Надежда за нас" организира две обучения на тема "Зелено социално предприемачество". Общо 20 младежи от цялата страна се събраха, за да обсъдят социални и екологични предизвикателства и да разработят зелени социални бизнес идеи, насочени към решаване на тези проблеми.

Обученията бяха плодотворни и иновативни, като участниците разработиха различни и интересни бизнес концепции.

Една от идеите беше свързана с производство на екологично устойчиви дрехи с шевици, изработени от български платове. Този проект не само подкрепя българската текстилна индустрия и подпомага запазването на нашето културно наследство, но и предоставя работни места на възрастни жени.

Друга интересна идея беше създаване на къмпинг сред природата в убежище за свободни животни с градина и работилници за ръчно изработени изделия.

Друга иновативна идея беше провеждането на лагери в природата за деца с аутизъм.

Тези лагери не само предоставят специализирана грижа и подкрепа, но и създават възможности за развитие на социални умения и контакт с природата.Обученията развиха знанията и уменията на участниците и едновременно с това донесоха яснота, мотивация и вдъхновение. Инициативите на сдружението целят да активизират младежите като им напомнят, че промяната започва от нас.

eu_co_funded_en.jpg

„Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз  или Националнaта агенция. Нито Европейският съюз, нито предоставящият не носят отговорност за тях.“

ПРОЕКТИ 2022 - 2023

Project “Eco-educational communities-inspiration for eco-activists” 

Funded by Active citizens fund of EEA GRANTS (2015-2021) 

01.09.2021-31.12.2022

Project “TransGreen Inspiration” 

Funded by Erasmus +

01.11.2022-01.12.2023

Youth Trainings

Active-citizens-fund.png

Youth Trainings

eu_co_funded_en.jpg
190482943_229523798559688_1139884225861240866_n.jpg
IMG_1A47A66413EF-1.jpeg
Кои сме ние ?
IMG_20220716_171002.jpg

Основната цел на Сдружение „Надежда за нас” е да осигури висококачествени обучения и подходяща среда за придобиване на практически знания и умения. Всички обучения се провеждат сред природата и са базирани на подхода “учене чрез преживяване”.

 
Нашите дейности

ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ

IMG_20220807_191402.jpg
IMG_8779.jpg

- Основната ни цел е да постигнем дълготрайно положително въздействие върху по-голям брой млади хора, които ще развият своите компетенции и ще интегрират в личния и професионалния си живот идеите за устойчив, хармоничен с околната среда начин на живот като по този начин мултиплицират ефекта от нашите обучения. Нашата стратегия за постигане на дългосрочна ни цел е да осигурим висококачествено неформално обучение, което ще подпомогне участниците да развият лични, социални и професионални компетенции и ще насърчи активно гражданство участие и ангажираност в разрешаването на значими социални и екологични проблеми.

IMG_20220720_184017.jpg

ДЕЦА

– Организацията е създадена през 2008 г. от младежи, израстнали в дом „Асен Златаров” гр. Враца и техни съмишленици, обединени от мисията да подкрепят развитието на деца и младежи в неравностойно положение. За целта бяха разработени и приложени образователни методики и програми – за преодоляване на психоемоционални дефицити; за организиранa помощ на доброволци, за провеждане на образователни лагери сред природата и др.

read more

IMG_0071.PNG
logo.png

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

- Организацията е създала социално предприятие за биокозметика в гр. Пловдив, което предоставя подкрепяща среда и първа работа на младежи от институции. За повече информация, моля, посетете официалния уебсайт https://www.qqnatural.com/stores.

bottom of page